سخن روز /
دستورالعمل نحوه تعیین حداقل ابعاد اقتصادی برای صدور پروانه کسب کشاورزی

به استناد مفاد قانون نظام صنفی کشور، «ماده 35» قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع ­طبیعی و تبصره(1) بند (و) ماده (1­) آیین­نامه اجرایی نظام صنفی کارهای­کشاورزی و منابع ­طبیعی، دستورالعمل نحوه تعیین ابعاد اقتصادی برای صدور پروانه کسب کشاورزی به شرح زیر است:

ماده1- مفاهیم و اختصارات

اتاق کشاورزی ایران: اتاق اصناف کشاورزی ایران

کمیسیون نظارت شهرستان: کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان

اتاق کشاورزی شهرستان: اتاق اصناف کشاورزی شهرستان

دبیرخانه: دبیرخانه­ کمیسیون­ نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان

 اتحادیه: اتحادیه­ صنفی کشاورزی شهرستان

پروانه کسب: پروانه کسب کشاورزی

ماده 2- حداقل ابعاد اقتصادی، حداقل ابعاد فعالیت های اقتصادی و صنفی است که بتواند معیشت فرد صنفی را برای مدت یکسال تامین نماید.

ماده3- تشکیل کارگروه:

به منظور بررسی و تعیین حداقل ابعاد فعالیت اقتصادی جهت صدور پروانه کسب در سطح استان کارگروهی متشکل از نمایندگان زیر تشکیل می گردد:

1- دبیرکمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان  (رئیس کارگروه)

2- نماینده اتاق کشاورزی شهرستان مرکز استان (دبیر کارگروه)  

3- نماینده معاونت های تخصصی و اجرایی جهاد کشاورزی استان (عضو کارگروه)  

4- نمایندگان اتاق کشاورزی شهرستان های استان در اجلاس اتاق کشاورزی ایران دو نفر ( عضو کارگروه)

تبصره 1- حسب مورد از نمایندگان اتحادیه ها یا کارشناسان مرتبط در جلسه بدون حق رأی دعوت بعمل می آید.

تبصره 2- مسئولیت انتخاب و دعوت از نمایندگان و کارشناسان موضوع این ماده به عهده اتاق کشاورزی شهرستان مرکز استان با هماهنگی نمایندگان اتاق کشاورزی شهرستان های استان در اجلاس اتاق کشاورزی ایران می باشد.

ماده4- جلسات کارگروه براساس درخواست اتحادیه برحسب نیاز و در چارچوب فعالیتهای اقتصادی (مشاغل) ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می گردد.

ماده5- اتاق کشاورزی شهرستان مرکز استان موظف است درخواست معرفی نماینده معاونت ها و بخش های تخصصی و اجرایی برای حضور در جلسات کارگروه را به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال نماید.

تبصره 1- ارسال دعوتنامه اعضای کارگروه توسط دبیر کارگروه انجام می شود.

تبصره 2- رئیس کارگروه موظف است یک نسخه از صورتجلسات کارگروه را به سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها و اتاق کشاورزی شهرستان ها، اتاق کشاورزی ایران و کمیسیون نظارت شهرستان ها ارسال نماید.

تبصره 3- اتاق کشاورزی ایران موظف است پس از دریافت صورتجلسات کارگروه نسبت به ثبت و اصلاح عناوین فعالیتهای اقتصادی در سامانه جامع بانک اطلاعات نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.

ماده6-کلیه مصوبات کارگروه برای اتحادیه های مربوطه لازم الاجرا می باشد.

ماده7- حداقل ابعاد اقتصادی تعیین شده درکارگروه، با پیشنهاد اتاق کشاورزی شهرستان مرکز استان بصورت سالانه مورد بازبینی قرار می گیرد و در صورت تغییر ابعاد اقتصادی، مبنای صدور پروانه کسب، مصوبه جدید کارگروه خواهد بود.

 ماده8- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان می­باشد.

ماده9- این دستورالعمل در 9 ماده و 5 تبصره تهیه و در تاریخ ............................................... توسط هیات عالی نظارت به تصویب رسید.

 

نمایندگان تام الاختیار اعضای هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران

دستگاه

نام و نام خانوادگی

سمت

امضا

وزارت جهادکشاورزی

محمدعلی طهماسبی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی

و هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران

 

وزارت کشور

بابک دین پرست

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای

 

وزارت دادگستری

یحیی نقی زاده محجوب

مدیرکل دفتر حقوقی و مطالعات تطبیقی

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

کامبیز معتمد وزیری

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

محمدحسین عزیزی

مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

 

وزارت نیرو

شاهپور رجایی

مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفا

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

البرز محمدی

مدیرکل دفتر تعاونی های تولیدی

 

اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی

محمدحسین شریعتمدار

سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

 

اتاق اصناف ایران

محمدرضا صوفی

مشاور حقوقی اتاق اصناف ایران

 

نظام صنفی کشاورزی کشور

محمدشفیع ملک زاده

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور

 

نظام صنفی کشاورزی کشور

اسفندیار امینی

هیات رئیسه موقت اتاق اصناف کشاورزی
و نماینده شورای مرکزی نظام صنفی کشور 

 

نظام صنفی کشاورزی کشور

سید جعفر حسینی

هیات رئیسه موقت اتاق اصناف کشاورزی
و نماینده شورای مرکزی نظام صنفی کشور 

 

نظام صنفی کشاورزی کشور

محمد جواد خاکزاد رستمی

هیات رئیسه موقت اتاق اصناف کشاورزی
و نماینده شورای مرکزی نظام صنفی کشور 

 

نظام صنفی کشاورزی کشور

بهروز بذلی

هیات رئیسه موقت اتاق اصناف کشاورزی
و نماینده شورای مرکزی نظام صنفی کشور 

 

نظام صنفی کشاورزی کشور

مرتضی مکرمی

هیات رئیسه موقت اتاق اصناف کشاورزی
و نماینده شورای مرکزی نظام صنفی کشور 

 

 

مسعود عدل طلب

دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران

 

دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران

 

1402/02/24
تصاویر مرتبط
RatingTitle
:4 :2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
Powered by DorsaPortal