سخن روز /
فرم ها
تشکیل شرکت کشت و صنعت

133
تشکیل و انحلال شرکت سهامی زراعی

59
تشکیل و انحلال اتحادیه های شهرستانی استانی شرکت های تعاونی تولید روستایی در بخش کشاورزی

51
صدور صلاحیت فنی تشکیل سازمان های غیردولتی

36
صدور مجوز تشکیل مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی

44
صدور مجوز خرید و فروش اموال غیر منقول و سرمایه گذاری در ایجاد و توسعه زیرساخت ها

46
صدور مجوز فعالیت انجمن، کانون و مجمع ملی خبرگان کشاورزی

28
صدور مجوز های تعاونی های روستایی،کشاورزی،تولیدی و زنان

104
ابطال مجوز تاسیس واحد اعتباری

48
معرفی نامه دریافت تسهیلات بانکی از محل کمکهای فنی واعتباری به شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی(شرکت ها و اتحادیه ها)

48
مشاوره و تائیدیه فنی طرح های سرمایه گذاری دراحداث و توسعه زیرساخت

32
شناسایی، طبقه بندی و استانداردسازی مشاغل کشاورزی

30
ساماندهی خرید و فروش محصولات کشاورزی (خرید تضمینی و توافقی محصولات دامی، زراعی و باغی)

77
تامین و توزیع نهاده های کشاورزی

94
برگزاری دوره هاکارگاه های آموزشی تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی و اعضاء شرکت های تعاون

42
ارائه خدمات مهندسی طرح های عمرانی به اتحادیه ها و شرکت های تعاونی

32
دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط

48
نظام تشکیل و استقرار کشت و صنعت

18
تعاونی تولید روستایی

137
نهایی نظام تشکیل و استقرار شرکت های سهامی زراعی
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/16
تعداد بازدید:
542
Powered by DorsaPortal